Škola pohybu

Podujatia - aktuálne

hALOVý Futbalový turnaj obce CHG 2023

Program turnaja

Prvý ročník halového turnaja obce chorvátsky grob sa odohrá v nedeľu 17.12.2023. Súčasťou turnaja bude aj tanečné vystúpenie detí z našej obce.

Miesto: Telocvičňa zš s mš školská 4, chorvátsky grob

čas: od 9:00 do 16:00

hrací systém: podľa počtu prihlásených družstiev.

Zdravotník: zabezpečí organizátor

ceny: pripravujeme….

podmienky štartu: 

1. Na turnaji môžu hrať hráči narodení 1.1. 2007 a starší,

2. Všetci hráči sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca,

3. štartovné 40€ na družstvo sa hradí na mieste podujatia,

4. povinná registrácia!

Pravidlá:

Hracia plocha: Palubovka športovej haly. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 40 x 20m (hádzanárske ihrisko s bránkoviskom). Ihrisko je ohraničené čiarami.

Bránky: Hádzanárske bránky (3 m x 2 m).

Lopty: Futsalová lopta.

Hráči: Brankár + 4 hráči v poli.

Výstroj: Hráči v poli jednotné dresy, brankár farebne odlišný dres. Hrať sa môže iba v obuvi spôsobilej do haly. Iná obuv nebude povolená!!!

Hrací čas: 1×15 min.

podrobné pravidlá budú vyvesené na mieste podujatia!

Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné poistenie. Organizátor turnaja OZ škola pohybu nenesie žiadnu zodpovednosť za štart družstiev a hráčov.

 

 

 

Rozprávkový beh obce CHG 2023

Javorka cup pre deti 2023

Deti hrdo reprezentovali svoje školy Javorová Alej, Školská, Kataríny Brúderovej Vajnory. porovnali si svoje futbalové schopnosti a zručnosti. Športové podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére plné emócií, radosti a vyvrcholilo kultúrnym vystúpením „Čirlíderky Javorová Alej“.

Festival pohybu 2023

Naše Úspešné projekty

SOBOTY HIER A POHYBU

Prehrať video

Športový deň Javorová Alej - ,,Dajme spolu gól"

Naše projekty podporili

Obec Chorvátsky Grob