športové KEMPY

pre deti od 5 do 12 rokov

Ponuka kempov

01.-05.07.2024
alebo
01.-04.07.2024

Chorvátsky grob

ZŠ s MŠ Javorová Alej

01.07.-05.07. 2024

Ilava

ZŠ Ilava

22.07.-26.07. 2024

ladce

ZŠ ladce

12.-16.8.2024

Chorvátsky Grob

ZŠ s MŠ Javorová Alej

19.-23.8.2024

Chorvátsky Grob

ZŠ s MŠ Javorová Alej

5 DNí

PONDELok – PIATok

7:30 – 16:00

Cena-149 €

desiata, obed, olovrant + pitný režim v cene

Program kempov

Dôraz kladieme na ,,fun emóciu" v každom cvičení

Denný kemp zameraný na všestranný pohybový rozvoj dieťaťa so špecializáciou na ponúkané športy v daný deň kempu podľa možnosti lokality kempu. Pestré pohybové aktivity, športové ale aj vedomostné súťaže skupín a jednotlivcov, tanec s animátorkou, loptové hry, pohyb v prírode.

ukážkový týždenný priebeh kempu

Pondelok

Atletika / gymnastika

Utorok

Loptodeň / tančiareň

Streda

tímové súťaže

Štvrtok

deň na kolesách

Piatok

Športová olympiáda

ukážkový denný priebeh kempu

7:30-8:30

príchod detí / spoločenské hry

8:30-9:00

spoločná rozcvička

9:00-10:30

športové aktivity

10:30-11:00

desiata

11:00-12:00

skupinové aktivity

12:00-13:00

obed

13:00-14:00

odpočinok / vedomostné hry

14:00-15:30

športová aktivita

15:30-16:00

spoločenské hry / odchod

(priebeh kempu sa može meniť/dopĺňať podľa možnosti lokality kempu)