Škola Pohybu

Školáci
6-10 rokov

Pohybové tréningy zamerané na všestranný pohyb s výberom druhov športu vhodné pre danú kategóriu a skupinu detí. Cieľom je motivovať deti a zoznámiť ich s možno pre nich novými športami. Hlavným prvkom cvičení je gymnastika a atletika. Všetko pod dozorom licencovaných trénerov…

Tréningy:

- ZŠ s MŠ Javorová Alej, Chorvátsky Grob

termín
pripravujeme.......

Dajme spolu gól

- ZŠ s MŠ Javorová Alej, Chorvátsky Grob

termín
pripravujeme.......

Atletika

- ZŠ s MŠ Javorová Alej, Chorvátsky Grob

termín
pripravujeme.......

Gymnastika

- ZŠ s MŠ Javorová Alej, Chorvátsky Grob

termín
pripravujeme.......

Florbal

IMG_9815