Škola pohybu

Školáci
11-14 rokov

Pohybové špecializované tréningy pre vybranú skupinu detí podľa záujmu. Rôzne druhy športu ako atletika, florbal, futbal, bedminton, volejbal, basketbal a mnohé iné.

Tréningy:

- ZŠ s MŠ Javorová Alej, Chorvátsky Grob

termín
pripravujeme.......

Atletika

- ZŠ s MŠ Javorová Alej, Chorvátsky Grob

termín
pripravujeme.......

Floorbal

IMG_9935