O nás

OZ Škola Pohybu vznikla za účelom podpory športu pre všetkých ľudí. Podporuje akúkoľvek ale najmä mladú generáciu o vhodnú pohybovú aktivitu, organizovanú ale aj rekreačnú. Aktívne športové zapojenie sa do pravidelných i jednorazových súťaží v jednotlivých častiach našej obce Chorvátsky Grob.

licencovaní tréneri a nadšenci športu,

ktorí chcú vybudovať v našej obci ,, Centrum Pohybu/Športové centrum“ miesto kde by sa naše deti stretávali a trávili plnohodnotný čas športovou ale aj oddychovou aktivitou.  Priniesť deťom všeobecnú športovú prípravu, aby si mohli vyskúšať viac druhov športov a dať im na výber pre ktorý šport sa rozhodnú v budúcnosti.

Základným rámcom pre sprístupnenie športu je podnecovanie k športovej činnosti a vytváranie ponuky príležitostí, rôznych pohybových a športových aktivít. Naše aktivity sú preto zamerané na:

  • permanentné tréningové aktivity,
  • organizovanie športových podujatí,
  • regeneráciu síl,
  • priaznivé účinky na zdravie a zdravotnú prevenciu,
  • aktívne trávenie voľného času športovaním.