góóól cup - u8 A u9
fK vAJNORY

pravidlá a propozície

Miesto futbalovýCH turnajOV:  ihrisko fk Vajnory, Pri struhe 9460, 831 07 Vajnory)

 Vek. kategória:   – U8 hráči narodení po 1.1.2016

                                   – U9 hráči narodení po 1.1.2015

 Počet účastníkov:  – max. 9 družstiev,

 Počet osôb v družstve: – max. 10 hráčov + 2 tréneri,

 Poistenie: – na náklady vysielajúceho klubu,

 Štartovné:  – 80 eur/družstvo – štartovné sa platí na mieste,

 Občerstvenie: – zabezpečí organizátor turnaja (hot-dog, keks),

 Rozhodcovia: – zabezpečí organizátor turnaja,

 Ocenenia: – Každé družstvo/hráč dostane cenu. Poradie podľa počtu strelených gólov,

Program U8:
8:30 – Začiatok turnaja
12:00 – ukončenie turnaja,
– herný systém podľa počtu prihlásených družstiev, 
– hrať sa bude na 2, alebo 3 ihriskách
Pravidlá turnaja
– bránky:                            2 x 3 m,
– lopty:                               č. 3,
– hráči:                                brankár + 4 hráči v poli
– striedanie:                     hokejovým spôsobom
– výstroj:                         jednotné dresy, povinné chrániče
– hrací čas:                      1 x 15 min. bez zmeny strán (5 min. prestávka na výmenu družstiev)
– voľné kopy:                   hráči súpera musia stáť 5 m od lopty
– vhadzovanie lopty:          vykonáva sa rukami
– rozohrávanie od bránky:   ľubovoľne rukou alebo nohou
program U9:
13:00 – Začiatok turnaja
16:30 – ukončenie turnaja,
– herný systém podľa počtu prihlásených družstiev, 
– hrať sa bude na 2, alebo 3 ihriskách podľa počtu prihlásených družstiev
Pravidlá turnaja
– bránky:                            2 x 3 m
– lopty:                               č. 4,
– hráči:                                brankár + 4 hráči v poli
– striedanie:                     hokejovým spôsobom
– výstroj:                         jednotné dresy, povinné chrániče
– hrací čas:                      1 x 15 min. bez zmeny strán (5 min. prestávka na výmenu družstiev)
– voľné kopy:                   hráči súpera musia stáť 5 m od lopty
– vhadzovanie lopty:          vykonáva sa rukami
– rozohrávanie od bránky:   ľubovoľne rukou alebo nohou

Tel.: 0944 414 389

1708955449189
1708955500980
Grobsky_turnaj_U11_10_12_2023